Bliżej Nowej Jerozolimy

Bliżej Nowej Jerozolimy

Relację z Misterium Męki Pańskiej 2015 można obejrzeć w zakładce Video lub po kliknięciu w tego linka.

Już po raz szósty zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii. W tym roku nasze Misterium zostanie odegrane we wnętrzu kościoła parafialnego w Górze Kalwarii dwukrotnie:
w sobotę 28 marca oraz w Niedzielę Palmową
29 marca o godzinie 20.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wejść będzie można tylko z karnetami. Karnety można odbierać bezpłatnie w sklepiku parafialnym
oraz w zakrystii na Mariankach w dniach:
od 1 do 8 marca.

Prosimy o modlitwę w intencji przygotowań
do Misterium.

W sobotę 28 marca oraz w Niedzielę Palmową 29 marca 2015 r. o godz. 20.00 – już po raz szósty Góra Kalwaria przeistoczy się w Nową Jerozolimę. Przed Piłatem stanie Jezus, oskarżany przez faryzeuszy i dostojników żydowskich, rzymscy żołnierze powiodą Go na Golgotę.
Maryja, Weronika i płaczące Niewiasty wyjdą
Mu naprzeciw, Szymon Cyrenejczyk wesprze
w dźwiganiu krzyża, Piotr będzie żałował tego,
że się zaparł, Judasz, utraciwszy nadzieję,
ucieknie przed możliwością przebaczenia.
Na Golgocie setnik rzymski, Longinus, rozpozna
w Ukrzyżowanym Syna Bożego. Dokona się Męka, dokona się tryumf Krzyża. 

Po ponad 200 latach przerwy realizujemy wielkopostną tradycję wspólnego przeżywania Męki Pańskiej, zapoczątkowaną tu już w XVII wieku.

O godz. 12.15 na rynku odbędzie się uroczysty wjazd Jezusa na osiołku do miasta – w otoczeniu uczniów, pośród tłumu mieszkańców, w scenerii ulicznego targowiska, przygotowanego przez Cech Rzemiosł z Góry Kalwarii. Uroczysta procesja przejdzie do kościoła parafialnego, gdzie będzie można wziąć udział w Liturgii Niedzieli Palmowej.


Misterium Męki Pańskiej w bieżącym roku, odbędzie się – wyjątkowo – w zmienionej formule.
Kapituła Bractwa po przeanalizowaniu sytuacji organizacyjnej, logistycznej i finansowej podjęła decyzję o przeniesieniu Misterium z przestrzeni miejskiej do kościoła parafialnego na dwa przedstawienia; w sobotę przed Niedzielą Palmową
i – tradycyjnie – w Niedzielę Palmową.

Środki pozyskane od sponsorów komercyjnych, którymi dysponuje Bractwo, wsparte dotacją celową z Urzędu Miasta,
zapewnią profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (spektakle odbywać się będą o godz. 20.00), a także dwukrotny występ zespołu akompaniującego Monogramista JK.

Ponieważ ilość miejsc w kościele jest ograniczona, rozprowadzać będziemy bezpłatne karnety, uprawniające do wejścia
na widownię. Miejsca nie będą numerowane.

W związku z przeniesieniem Misterium do wnętrza i mniejszym dostępem widzów, w bieżącym roku nie przeprowadzamy
w świątyniach Góry Kalwarii tradycyjnej zbiórki pieniężnej na Misterium, poprzedzającej wydarzenie.

Jednocześnie, korzystając z okazji jaką daje inscenizacja we wnętrzu, pracujemy nad skompletowaniem co najmniej podwójnej obsady aktorskiej Misterium. Do tej pory mieliśmy już kilka poważnych propozycji wystawienia Misterium w dużych świątyniach
i salach teatralnych poza Górą Kalwarią, ale plenerowy sposób zorganizowania Misterium nie pozwalał nam na wyjazdy misteryjne do innych miejscowości.

Wierzymy, że od przyszłego roku Misterium nie tylko powróci do przestrzeni miejskiej Góry Kalwarii, ale również uda nam się wyjść z nim poza nasze miasto.

Zainteresowanych współpracą przy tworzeniu Misterium prosimy o kontakt:
kustosz@marianie.pl
biuro@kalwaria-mazowsza.org


Sponsorzy:

Sponsorzynalteo_logo

Komentarze są wyłączone.